Lapsivaikutukset

Lapsivaikutusten arviointi osaksi Kouvolan päätöksentekoprosessia

Lapsen edun ensisijaisuus on määritelty YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, joka on tänä vuonna ollut Suomessa lakina voimassa 30-vuotta. Lapsen oikeuksien sopimus edellyttää, että lapsen etu on otettava ensisijaisesti huomioon kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä. Lapsivaikutusten arviointi on väline lapsen edun selvittämisessä. Sopimus velvoittaa myös Kouvolaa. On käsittämätöntä, että isoja ja lasten kannalta tärkeitä päätöksiä tehtäessä lapset sivuutetaan täysin. Näin kuitenkin valitettavasti vieläkin tapahtuu.

Hyvät päätökset ovat taloudellisesti kestävämpiä

Kouvolassa haettiin säästöjä lomauttamalla valtaosa peruskoulun opettajista syksyllä 2020. Valkealan vanhempainyhdistysten alulle paneman kyselyn (n.1288) mukaan suurin osa oppilaista oli kokenut lomautusten aikana vaikeuksia oppimisessa, lisäksi monet lapset kokivat turvattomuutta, koulukiusaamista tai vaaratilanteita normaalia enemmän. On selvää, että lapsivaikutusten arviointia ei tehty päätöstä valmisteltaessa. Kyselyyn vastanneista tehostetun tai erityisen tuen tarve oli 292 oppilaalla, itse olen yhden heistä äiti.

Kaikkein eniten lasten kannalta huonot päätökset iskevät heikoimmassa asemassa oleviin ja erityistä tukea tarvitseviin lapsiin. Lapsivaikutusten arvioinnin avulla pystymme laajentamaan ja pidentämään tarkastelunäkökulmaa myös talouden osalta, sillä vaikka näennäisesti jokin toimenpide voi nostaa kustannuksia, niin pitkällä aikavälillä se usein alentaa joitakin muita menoja. Lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen kannalta hyvät päätökset ovat myös taloudellisesti kestävämpiä.  Tämä on muistettava myös koronakriisin (jälki)hoidossa. Epidemia ja sen hallinta on rajoittanut kaikkien elämää, mutta sen kielteiset vaikutukset heijastuvat erityisesti lapsiin ja nuoriin.Kunnan tärkein tehtävä on lapsista huolehtiminen

Mitä viisaammin Kouvola huolehtii lapsista nyt, sitä vähemmän se maksaa myöhemmin korjaavina ja kalliimpina toimina. Tulevaisuuden kunta on lasten ja nuorten kunta. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on pohja, jolle kunnan tulevaisuus rakentuu.

Lisää julkaisuja

09/17/2022

Palvelujen tuotantokustannukset läpinäkyväksi

Hy­vin­voin­ti­a­lue aloit­taa toi­min­tan­sa vuo­den 2023 alus­sa ja sen saa­ma val­ti­on ra­hoi­tus on tä­män het­ki­sen ar­vi­oin mu­kaan huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi, kuin ar­vi­oi­tu

09/17/2022

Laadukas, ihmisarvoinen ja ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittava hoiva kuuluu jokaiselle

Laadukas, ihmisarvoinen ja ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittava hoiva kuuluu jokaiselle. Koronapandemia on kahden viime vuoden aikana tuonut lopullisesti päivänvaloon vakavat ongelmat,

02/05/2022

Ajatuksia aluevaalien jälkitunnelmissa

Historialliset aluevaalit ovat nyt takana, ja järjestäytyminen on kovaa vauhtia alkanut. Itse lähden uuteen luottamustoimeeni erittäin innokkaana ja motivoituneena, sekä