Lapsia ja nuoria on kuultava hyvinvointialueen toiminnassa

Julkaistu:

Lapset ja nuoret ovat oman elämänpiirinsä parhaita asiantuntijoita. Heillä on oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lapset ja nuoret tulee nähdä aktiivisina toimijoina ja tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä, joiden mukana oloa ja kuulemista tuetaan suunnitelmallisesti.

Lasten ja nuorten oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin koskee myös hyvinvointialueen palveluita ja toimintaa. Lapset ja nuoret ovat tärkeitä tiedontuottajia hyvinvointialueen päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle. Lapsilla ja nuorilla on paljon sellaista tietoa, jota ei saada päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen tueksi muutoin kuin osallistamalla ja kuulemalla heitä. Meillä ei ole esimerkiksi riittävää tietoa lasten ja nuorten kokemasta yksinäisyydestä tai kiusaamisesta ja muusta väkivallasta eikä kokemuksista eri palveluista, jollemme kysy heiltä itseltään.

Lasten ja nuorten kuulemiselle ja osallisuudelle on luotava hyvinvointialueella rakenteet ja ne on kirjattava hyvinvointialueen strategiaan. On myös varmistettava, että lapsia ja nuoria kuullaan lapsivaikutusten arviointia sekä lapsibudjetointia tehtäessä.

Päättäjien on kirjattava hyvinvointialuestrategiaan konkreettiset toimet, miten lapset ja nuoret voivat oikeasti osallistua ja vaikuttaa palveluissa ja hyvinvointialueen asukkaana. Keinoja voivat olla suora ja edustuksellinen vaikuttaminen. Suora vaikuttaminen toteutuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja hyvinvointialueen asukkaiden osallistamisen kautta. Edustuksellisilla foorumeilla vaikuttaminen tapahtuu esimerkiksi nuorisovaltuustoissa.

Lapset ja nuoret eivät ole yhtenäinen ryhmä, joten on tärkeää varmistaa, että kaikille lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuus esittää näkemyksensä ilman minkäänlaista syrjintää. Lasten ja nuorten kuulemisessa ja osallisuudessa on kiinnitettävä erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin ja vähemmistöryhmiin kuuluviin lapsiin ja nuoriin.

Lisää julkaisuja

02/05/2022

Ajatuksia aluevaalien jälkitunnelmissa

Historialliset aluevaalit ovat nyt takana, ja järjestäytyminen on kovaa vauhtia alkanut. Itse lähden uuteen luottamustoimeeni erittäin innokkaana ja motivoituneena, sekä

01/22/2022

Perhekeskustoiminta laajennettava jokaisen kunnan alueelle

Lasten ja perheiden kannalta on tärkeää, että heitä koskevat palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden ja että palvelut löytyvät läheltä. Jo perustetut

01/07/2022

Lapset ja nuoret näkyviksi hyvinvointialueen strategiassa

Tammikuun vaaleissa valittavien ja maaliskuussa aloittavien aluevaltuustojen yksi keskeisin tehtävä on päättää hyvinvointialueen strategiasta. Hyvinvointialuestrategia on alueen strategisen suunnittelun ja