Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut kuntoon

Julkaistu:

Sote-uudistuksen toimeenpanossa erityinen huomio on suunnattava lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin. Huomattava osa mielenterveyden häiriöistä kärsivistä lapsista ja nuorista ei saa tällä hetkellä tarvitsemaansa hoitoa. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden riittävyys ja laatu on varmistettava jokaisella hyvinvointialueella.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat tällä hetkellä riittämättömät ja pirstalaiset. Palvelujen yhteensovittaminen perus- ja erikoisterveydenhuollon välillä sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden kesken toimii heikosti. Peruspalveluissa ei saa riittävää apua ja erikoissairaanhoito on pahoin ruuhkautunut.                

Koronakriisi on entisestään lisännyt lasten ja nuorten mielenterveyden tuen ja avun tarvetta, sillä kriisi on lisännyt mielenterveyden ongelmia ja aiheuttanut palveluvelkaa, kun palvelut ovat toimineet vajaatehoisesti korona-aikana.

Mielenterveystyön perustason voimavarojen tulee olla riittävät, jotta erikoissairaanhoito voi selviytyä tehtävästään. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita on lisättävä, jotta lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada nopeasti ja joustavasti apua ja hoitoa. Esimerkiksi koulujen ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen asianmukaiset resurssit on varmistettava.

Mielenterveyden pienistä pulmista voi kasvaa ajan kanssa suuria ongelmia, kun lapsi tai nuori ei saa riittävää apua ajoissa. Tämän seurauksena painopiste siirtyy erikoissairaanhoitoon, joka ei selviydy suuresta potilasmäärästä. Kun lapset ja nuoret jäävät vaille riittäviä mielenterveyspalveluita, joudutaan monissa tilanteissa turvautumaan lastensuojeluun, vaikka tilanne olisi ollut hoidettavissa riittävillä terveydenhuollon palveluilla. Palvelujärjestelmän toimimattomuus tulee inhimillisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kalliiksi.  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu sote-uudistuksen jälkeen sekä hyvinvointialueen että kunnan tehtäviin. Niiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä. Järjestöjen työllä on tärkeä merkitys mielenterveyden edistämisessä ja tukemisessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki edellyttää, että hyvinvointialue ja kunta tukevat järjestöjen toimintaedellytyksiä.

Lisää julkaisuja

09/17/2022

Palvelujen tuotantokustannukset läpinäkyväksi

Hy­vin­voin­ti­a­lue aloit­taa toi­min­tan­sa vuo­den 2023 alus­sa ja sen saa­ma val­ti­on ra­hoi­tus on tä­män het­ki­sen ar­vi­oin mu­kaan huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi, kuin ar­vi­oi­tu

09/17/2022

Laadukas, ihmisarvoinen ja ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittava hoiva kuuluu jokaiselle

Laadukas, ihmisarvoinen ja ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittava hoiva kuuluu jokaiselle. Koronapandemia on kahden viime vuoden aikana tuonut lopullisesti päivänvaloon vakavat ongelmat,

02/05/2022

Ajatuksia aluevaalien jälkitunnelmissa

Historialliset aluevaalit ovat nyt takana, ja järjestäytyminen on kovaa vauhtia alkanut. Itse lähden uuteen luottamustoimeeni erittäin innokkaana ja motivoituneena, sekä