Kuvassa kaksi kättä pitelemässä toisiaan

Laadukas, ihmisarvoinen ja ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittava hoiva kuuluu jokaiselle

Julkaistu:

Laadukas, ihmisarvoinen ja ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittava hoiva kuuluu jokaiselle.

Koronapandemia on kahden viime vuoden aikana tuonut lopullisesti päivänvaloon vakavat ongelmat, joita piilee hoivassa ja terveydenhuollossa. Kyse ei ole enää uhkakuvista, vaan palvelut ovat jo kriisissä, erityisesti vanhustenhoidossa.

Hoitajapulan syveneminen ja samanaikaisesti ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksen kiristyminen ovat johtaneet siihen, että hoitopaikkoja suljetaan. Hyvinvointiala on arvioinut, että pelkästään kolmella suurimmalla hoivatuottajalla on yli 3000 tyhjää asiakaspaikkaa, kun hoitajia ei riitä hoitajamitoituksen täyttämiseen. Kiristyvä hoitajamitoitus johtaa pahenevaan hoitajapulaan myös kotihoidossa, sillä tarve kotihoidossa kasvaa, kun ympärivuorokautisia hoivapaikkoja suljetaan. On selvää, että vanhustenhuollon vaikea tilanne heijastuu myös muihin terveydenhuollon palveluihin – kun hoivakotiin ei pääse, eikä palveluita saa kotiin, kuormittuu päivystys ja erikoissairaanhoito.

On välttämätöntä, että hoivan rakenteellisiin ongelmiin ja työmarkkinoiden segregaatioon puututaan. Hoiva-alalla naiset ovat enemmistössä sekä työntekijöinä että hoivan saajina. Alalla olevat ja sille tulevat hoitajat ansaitsevat parempia työoloja ja enemmän hyvinvointia, tukea, tunnustusta ja arvostusta. Meillä voi olla laadukasta hoivaa vain silloin, kun työntekijät voivat hyvin, ovat motivoituneita ja viihtyvät alalla.

On vihdoin aika panostaa ja investoida enemmän terveyteen, hoivaan ja myös terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten hyvinvointiin.

Christa Carpelan
sairaanhoitaja (ylempi AMK), VTM

Jutta Hartikainen
sairaanhoitaja (AMK), TtT

Lisää julkaisuja

09/17/2022

Palvelujen tuotantokustannukset läpinäkyväksi

Hy­vin­voin­ti­a­lue aloit­taa toi­min­tan­sa vuo­den 2023 alus­sa ja sen saa­ma val­ti­on ra­hoi­tus on tä­män het­ki­sen ar­vi­oin mu­kaan huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi, kuin ar­vi­oi­tu

02/05/2022

Ajatuksia aluevaalien jälkitunnelmissa

Historialliset aluevaalit ovat nyt takana, ja järjestäytyminen on kovaa vauhtia alkanut. Itse lähden uuteen luottamustoimeeni erittäin innokkaana ja motivoituneena, sekä

01/22/2022

Perhekeskustoiminta laajennettava jokaisen kunnan alueelle

Lasten ja perheiden kannalta on tärkeää, että heitä koskevat palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden ja että palvelut löytyvät läheltä. Jo perustetut