Kuvassa kaksi kättä pitelemässä toisiaan

Laadukas, ihmisarvoinen ja ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittava hoiva kuuluu jokaiselle

Julkaistu:

Laadukas, ihmisarvoinen ja ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittava hoiva kuuluu jokaiselle.

Koronapandemia on kahden viime vuoden aikana tuonut lopullisesti päivänvaloon vakavat ongelmat, joita piilee hoivassa ja terveydenhuollossa. Kyse ei ole enää uhkakuvista, vaan palvelut ovat jo kriisissä, erityisesti vanhustenhoidossa.

Hoitajapulan syveneminen ja samanaikaisesti ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksen kiristyminen ovat johtaneet siihen, että hoitopaikkoja suljetaan. Hyvinvointiala on arvioinut, että pelkästään kolmella suurimmalla hoivatuottajalla on yli 3000 tyhjää asiakaspaikkaa, kun hoitajia ei riitä hoitajamitoituksen täyttämiseen. Kiristyvä hoitajamitoitus johtaa pahenevaan hoitajapulaan myös kotihoidossa, sillä tarve kotihoidossa kasvaa, kun ympärivuorokautisia hoivapaikkoja suljetaan. On selvää, että vanhustenhuollon vaikea tilanne heijastuu myös muihin terveydenhuollon palveluihin – kun hoivakotiin ei pääse, eikä palveluita saa kotiin, kuormittuu päivystys ja erikoissairaanhoito.

On välttämätöntä, että hoivan rakenteellisiin ongelmiin ja työmarkkinoiden segregaatioon puututaan. Hoiva-alalla naiset ovat enemmistössä sekä työntekijöinä että hoivan saajina. Alalla olevat ja sille tulevat hoitajat ansaitsevat parempia työoloja ja enemmän hyvinvointia, tukea, tunnustusta ja arvostusta. Meillä voi olla laadukasta hoivaa vain silloin, kun työntekijät voivat hyvin, ovat motivoituneita ja viihtyvät alalla.

On vihdoin aika panostaa ja investoida enemmän terveyteen, hoivaan ja myös terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten hyvinvointiin.

Christa Carpelan
sairaanhoitaja (ylempi AMK), VTM

Jutta Hartikainen
sairaanhoitaja (AMK), TtT

Lisää julkaisuja

01/15/2023

Ikäihmisten ennaltaehkäisevä sosiaali- ja terveydenhuolto osaksi palvelujärjestelmää

Vuoden 2023 aloittaneiden hyvinvointialueiden tavoitteena on yhtenäistää hajanaista palvelujärjestelmää ja siirtää painopistettä varhaiseen tukeen. Viime vuosina on kehitetty hienosti lapsi-

01/15/2023

Järjestöjen moninaisuus ja monipuolisuus tulee nähdä yhteiskunnallisena rikkautena ja ymmärtää järjestökentän yhteiskunnalle tuottama hyöty

Veikkauksen tuotoilla tuetaan yleishyödyllistä toimintaa vuoden 2023 loppuun asti. Tuottojen kohdentamisesta yleishyödylliseen toimintaan on aiemmin säädetty laissa niin, että eri

01/15/2023

Monituottajuus sote-palveluissa on ihmisen etu

Hyvinvointiyhteiskuntaa rakentaessa on tärkeää asettaa ihminen keskiöön. Oli henkilö nuori tai vanha, tulee apua ja tukea olla saatavissa joustavasti yksilöllisiin