Monituottajuus sote-palveluissa on ihmisen etu

Julkaistu:

Hyvinvointiyhteiskuntaa rakentaessa on tärkeää asettaa ihminen keskiöön. Oli henkilö nuori tai vanha, tulee apua ja tukea olla saatavissa joustavasti yksilöllisiin tarpeisiin.

Suomalainen yhteiskunta ei voi rakentua pelkkien julkisten palveluiden varaan, vaan rinnalle tarvitaan yksityisiä palveluntuottajia sekä järjestöjä. Hyvinvointiyhteiskunta rakennetaan yhdessä, palveluseteliä ja henkilökohtaista budjetointia hyödyntäen.

Meidän pitää asettaa katseemme aina sen ihmisen silmille, kuka tarvitsee apua tai tukea: vanhuksia on erilaisia, toinen pärjää kotona terveysteknologiaa hyödyntäen ja toinen tarvitsee laitospaikan. Ihmisiä ja tarpeita on erilaisia. Siksi tarvitsemme erilaisia palveluntuottajia ja palveluita. Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu, saatavuus ja kustannustehokkuus saavutetaan alueiden, yritysten ja järjestöjen saumattomalla yhteistyöllä. Vain aidolla valinnan vapaudella voidaan monipuolistaa paikkakunnan palvelutuotantoa, kirittää kilpailua sekä lisätä palvelujen laatua ja pitää kustannukset kurissa.

Palvelusetelin pitää olla asiakkaalle todellinen vaihtoehto. Tämä edellyttää, että palvelusetelit vastaavat todellista ja oikeaa kustannustasoa. Päätöksentekijöiden tulee saada todellista tietoa eri palveluiden yksikkökustannuksista – tavoitteena kokonaiskustannusten läpinäkyvyys. Systemaattisen tiedonkeruun avulla on mahdollista tehdä kustannuslaskentaa ja vertailua eri palveluntuottajien välillä – esimerkiksi oma palvelutuotanto tai ostettu palvelu. Hinta ei saa olla ainoa kriteeri, myös laatua ja vaikuttavuutta pitää mitata, jotta voidaan saavuttaa todellisia kustannussäästöjä.

Talouden taantumassa on välttämätöntä löytää keinoja siihen, miten palvelut toteutetaan taloudellisesti ja inhimillisesti kestävällä tavalla. Vahvistamalla julkisen, yksityisen- ja kolmannen sektorin yhteistyötä on mahdollista saavuttaa synergia etuja ja kustannusvaikuttavuutta. Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi on päättäjien rohkeasti tartuttava uusiin yhteistyön mahdollisuuksiin.

Christa Carpelan
sairaanhoitaja (ylempi AMK), VTM
eduskuntavaaliehdokas (kok.)

Jutta Hartikainen
sairaanhoitaja (AMK), TtT

Sina Nordman
bioanalyytikko, TtM
yrittäjä

Lisää julkaisuja

01/15/2023

Ikäihmisten ennaltaehkäisevä sosiaali- ja terveydenhuolto osaksi palvelujärjestelmää

Vuoden 2023 aloittaneiden hyvinvointialueiden tavoitteena on yhtenäistää hajanaista palvelujärjestelmää ja siirtää painopistettä varhaiseen tukeen. Viime vuosina on kehitetty hienosti lapsi-

01/15/2023

Järjestöjen moninaisuus ja monipuolisuus tulee nähdä yhteiskunnallisena rikkautena ja ymmärtää järjestökentän yhteiskunnalle tuottama hyöty

Veikkauksen tuotoilla tuetaan yleishyödyllistä toimintaa vuoden 2023 loppuun asti. Tuottojen kohdentamisesta yleishyödylliseen toimintaan on aiemmin säädetty laissa niin, että eri

01/15/2023

Omaishoitajille se arvo joka heille kuuluu 

Omaishoitajat tekevät äärimmäisen tärkeätä työtä, joka tukee hoivan ja terveydenhuollon toimintaa ja kantokykyä. Kuitenkaan tällä hetkellä he eivät saa sitä