Omaishoitajille se arvo joka heille kuuluu 

Julkaistu:

Omaishoitajat tekevät äärimmäisen tärkeätä työtä, joka tukee hoivan ja terveydenhuollon toimintaa ja kantokykyä. Kuitenkaan tällä hetkellä he eivät saa sitä tukea ja arvostusta joka heille kuuluu. Moni omaistaan hoitava ei kuulu omaishoidontuen piiriin, sillä kriteerit sen saavuttamiseksi ovat paikoin epäinhimillisen korkeat. Siksi moni omaistaan hoitava jää yhteiskunnan tukiverkkojen ulkopuolelle. 

Samanaikaisesti hoiva-ala on kriisissä. Hoitajapula ravistelee koko maata ja hoitajamitoituksen tiukat kriteerit sulkee hoitoyksiköitä. Tämä johtaa omaishoitajien yhä kasvavaan määrään, sillä hoivaa tarvitsevia ihmisiä ei voi jättää heitteille. 

Omaishoitajat ovat moninainen joukko läheisistään huolehtivia ihmisiä; erityisten lasten vanhempi tai lähisukulaisia, omia vanhempiaan tai puolisoaan hoitavia, usein iäkkäitä omaisia. Moni omaishoidettava tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa, jonka omaishoitaja hänelle mahdollistaa. 

Omaishoitajuuden kustannukset yhteiskunnalle ovat minimaaliset verrattuna ympärivuorokautiseen hoivaan, tai akuutti terveydenhuoltoon. Mikäli emme tarjoa omaishoitajille kunnon tukea, niin taloudellista kuin jaksamiseen liittyvää, johtaa tämä yhä pahenevaan kriisiin terveydenhuollossa. Kun omaishoitaja uupuu tai sairastuu itse, ja on kykenemätön jatkamaan lähimmäisensä hoivaajana, päätyy hän itse, usein yllättäen, hoivan tarvitsijaksi – ja terveydenhuollon kuormitus lisääntyy.

On erityisen tärkeätä kiinnittää huomiota omaishoitajien asemaan ja vihdoin antaa heille se arvo, joka heille kuuluu. Omaishoitajien jaksamista tukevien palveluiden, kuten vapaa-ajan, kuntoutuksen ja terapian, sekä erilaisten omaishoitajuus muotojen mahdollistaminen ovat selvittämisen arvoista. Lisäksi erityistä huomiota tulisi kiinnittää kriteeristöjen yhtenäistämiseen ja omaishoitajien tasa-arvoiseen asemaan hyvinvointialueista riippumatta. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet  helpottavat ikääntyvän yhteiskuntamme terveydenhuollon kuormittavuutta ja siten toimivat kustannuksia hillitsevinä. 

Viimeistään nyt on aika käydä perustavaa laatua oleva arvokeskustelu omaishoitajien merkityksestä yhteiskunnassamme, heidän asemastaan, jaksamisestaan ja kustannusvaikuttavuudesta.

Christa Carpelan
sairaanhoitaja (ylempi AMK), VTM

Jutta Hartikainen
sairaanhoitaja (AMK), TtT

Lisää julkaisuja

01/15/2023

Ikäihmisten ennaltaehkäisevä sosiaali- ja terveydenhuolto osaksi palvelujärjestelmää

Vuoden 2023 aloittaneiden hyvinvointialueiden tavoitteena on yhtenäistää hajanaista palvelujärjestelmää ja siirtää painopistettä varhaiseen tukeen. Viime vuosina on kehitetty hienosti lapsi-

01/15/2023

Järjestöjen moninaisuus ja monipuolisuus tulee nähdä yhteiskunnallisena rikkautena ja ymmärtää järjestökentän yhteiskunnalle tuottama hyöty

Veikkauksen tuotoilla tuetaan yleishyödyllistä toimintaa vuoden 2023 loppuun asti. Tuottojen kohdentamisesta yleishyödylliseen toimintaan on aiemmin säädetty laissa niin, että eri

01/15/2023

Monituottajuus sote-palveluissa on ihmisen etu

Hyvinvointiyhteiskuntaa rakentaessa on tärkeää asettaa ihminen keskiöön. Oli henkilö nuori tai vanha, tulee apua ja tukea olla saatavissa joustavasti yksilöllisiin