kunta

12/15/2020

Lapsivaikutusten arviointi osaksi Kouvolan päätöksentekoprosessia

Lapsivaikutusten arviointi on väline lapsen edun selvittämisessä. Sopimus velvoittaa myös Kouvolaa, mutta isoja ja lasten kannalta tärkeitä päätöksiä tehtäessä lapset sivuutetaan joskus täysin.