Vastuuta ja välittämistä

Christa
Carpelan

EHDOLLA EDUSKUNTAAN 2023
Kaakkois-Suomen vaalipiiri


Turvallista ja hyvinvoivaa arkea rakentamassa

Olen Christa Carpelan, 46 -vuotias Kokoomuksen kansanedustajaehdokas Kouvolasta. Perheeseeni kuuluvat neljä lasta (pojat 5v. ja 20v. & tytöt 15v. ja 18v.) sekä aviomies ja kissa. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri (VTM, sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma) ja sairaanhoitaja ylempi AMK (Master of Health Care, terveyden edistäminen). Olen myös suorittanut yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon (YJET, osaamisen johtaminen ja kehittäminen). Työskentelen toiminnanjohtajana Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kaakkois-Suomen piirissä.

Kouvolassa toimin kaupunginvaltuutettuna ja kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajana sekä Kymenlaakson aluevaltuutettuna, aluehallituksen ja henkilöstöjaoksen jäsenenä. Lisäksi olen Kymenlaakson liiton maakuntavaltuuston jäsen ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja.

Lasten ja nuorten sekä ikäihmisten – erilaisten perheiden – todellinen arki on tullut minulle viimeisen 20 vuoden aikana hyvin tutuksi työni kautta. Viimeisten kymmenen vuoden ajalta ympäri Kaakkois-Suomea. Nämä vuodet ovat saaneet minut pohtimaan, onko yhteiskunnassamme kaikki hyvin nyt, miltä Suomen tulevaisuus näyttää ja pystyisimmekö nykyisessä päätöksenteossa parempaankin. Ja kyllä, pystymme. Tarvitsemme turvallista ja hyvinvoivaa arkea. Ja siksi olen asettunut ehdolle tuleviin eduskuntavaaleihin Kaakkois-Suomen vaalipiirissä.

”Rakennetaan Suomea kestävästi ja vastuullisesti seuraaville sukupolville. Hyvinvoiva yhteiskunta syntyy yhteistyöllä, ahkeruudella ja yksilöiden huomioimisella”Miksi lähdin ehdolle aluevaaleihin? – vaaliteemat

Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa ja nuoruudessa

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin rakentumisessa ja hyvinvoinnin haasteiden voittamisessa hyvinvointialueella on merkittävä rooli. Lapsuus- ja nuoruusiän olosuhteet vaikuttavat koko elämän terveyteen ja hyvinvointiin.

Päätösten vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutuksia tulee arvioida jo päätöksentekovaiheessa. Ennakkovaikutusten arvioinnin avulla pystymme laajentamaan ja pidentämään tarkastelunäkökulmaa myös talouden osalta, sillä vaikka näennäisesti jokin toimenpide voi nostaa kustannuksia, pitkällä aikavälillä se usein alentaa joitakin muita menoja.

Joa

Palveluiden saavutettavuus tulee olla asiakaslähtöistä ja saumatonta

On tärkeää, että palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden. Tämä edellyttää nykyisten raja-aitojen madaltamista perus- ja erityistason palveluiden välillä.

Järjestöt ovat hyvinvointialueen tärkeitä kumppaneita

Kansalaisjärjestöt ovat tärkeitä kumppaneita sekä hyvinvointialueille että kunnille. Sote-järjestämislaki edellyttää, että sekä hyvinvointialueet että kunnat tukevat järjestöjen toimintaedellytyksiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Miksi lähdin ehdolle kuntavaaleihin? – vaaliteemat

Lasten ja nuorten Kouvola

Kestävän kunnan tulevaisuus rakentuu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnille. Mitä viisaammin huolehdimme lapsista ja nuorista nyt, sitä vähemmän maksamme myöhemmin korjaavista toimenpiteistä.

Päätösten vaikutusten arviointi tietoperusteisesti

Päätösten vaikutuksia tulee arvioida jo päätöksentekovaiheessa. Lapsivaikutusten arvioinnin avulla pystymme laajentamaan ja pidentämään tarkastelunäkökulmaa talouden osalta, sillä vaikka näennäisesti jokin toimenpide voi nostaa kustannuksia, pitkällä aikavälillä se usein alentaa joitakin muita menoja.

Joa

Palveluiden asiakaslähtöisyys

On meidän kouvolalaisten eduksi, että kunnan palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden Kymsoten sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Kouvolalaisten on saatava tarvitsemansa apu erilaisiin tilanteisiin oikea-aikaisesti.

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan turvaaminen

Vapaaehtoistoimintaa tehdään yli sadassa kouvolalaisessa järjestössä ja seurassa. Ihmisten keskinäinen tuki, avun antaminen ja saaminen perustuvat välittämiseen, jota ei voi siirtää viranomaisille tai yrityksille.

Blogi

Yhteystiedot

Christa Carpelan

KAupunginvaltuutettu
kouvola

[email protected]
+358 50 4063763