Vapaaehtoistyö

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan edellytyksien turvaaminen

Vapaaehtoistoimintaa tehdään yli sadassa kouvolalaisessa järjestössä ja seurassa. Ihmisten keskinäinen tuki, avun antaminen ja saaminen perustuvat välittämiseen, jota ei voi siirtää viranomaisille tai yrityksille. Toiminnasta hyötyvät niin avun saaja, kuin vapaaehtoinenkin. Tällä hetkellä eläkkeelle jää kasvavissa määrin terveitä ja aktiivisia kouvolalaisia.

On varmistettava, että Kouvolassa turvataan vapaaehtoistoiminnan edellytykset rakentamalla kestävää kumppanuutta kunnan ja kolmannen sektorin välille. Vapaaehtoistoiminnalla on merkittävät kansanterveydelliset vaikutukset, jokaisessa ikäluokassa.

Palveluja tuottavien järjestöjen ja pienyrittäjien osalta tulisi huomioida kilpailutuskriteerit. Kuntamme tekemillä hankinnoilla on suuri merkitys. Ne luovat työtä paikallisille toimijoille.

Tutustu muihin vaaliteemoihin:

Lasten ja nuorten Kouvola
Palveluiden asiakaslähtöisyys
Päätösten vaikutusten arviointi tietoperustaisesti