Vapaaehtoistyö

Järjestöt ovat hyvinvointialueen tärkeitä kumppaneita

Järjestöt ovat tärkeitä kumppaneita niin hyvinvointialueille kuin kunnille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ei selviä haasteistaan ilman järjestöjä ja niiden toimintaa.

Järjestöt organisoivat vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, tuottavat ihmislähtöisiä palveluita sekä vaikuttavat yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Järjestöjen työ vahvistaa ihmisten ja perheiden hyvinvointia, osallisuutta ja luottamusta sekä ehkäisee ulkopuolisuutta ja syrjäytymistä.

Hyvinvointialuestrategiassa tulee linjata, miten järjestöjen tarjoama tuki, neuvonta ja ehkäisevä toiminta nivotaan osaksi sote-keskuksien toimintaa. Yhteistyörakenteista on sovittava. On tärkeää, että kumppaanuusyhteistyötä koordinoi nimetty vastuutaho.

Järjestöjen toimintaedellytykset tulee turvata

Kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa ja sen kehittämisessä. Sote-järjestämislaki edellyttää, että sekä hyvinvointialueet että kunnat tekevät yhteistyötä alueensa järjestöjen kanssa, sekä tukevat järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Hyvinvointialueen tulee turvaa pienten ja keskisuurten tuottajien mahdollisuudet tarjota palveluitaan. Tämä edellyttää, että hyvinvointialueilla linjataan hankintojen osittamisesta. Palveluseteleitä tulee hyödyntää nykyistä enemmän palveluiden saatavuuden ja pienten palveluntuottajien toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi.  Myös henkilökohtainen budjetointi tulee ottaa laajemmin käyttöön ihmisten itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi.

Tutustu muihin vaaliteemoihin:
Lasten ja nuorten hyvinvointi rakennetaan lapsuudessa
Palvelujen saavutettavuus tulee olla asiakaslähtöistä ja saumatonta
Päätösten vaikutukset on arvioitava