Palvelut lapsille ja perheille

Palveluiden asiakaslähtöisyys

Perus- ja erityistason palveluiden välinen yhteistyö sujuvaksi

On meidän kouvolalaisten eduksi, että kunnan palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden Kymsoten sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Kouvolalaisten on saatava tarvitsemansa apu erilaisiin tilanteisiin oikea-aikaisesti. Tämä edellyttää toimivia yhteistyörakenteita sekä selkeitä palvelupolkuja eri palveluiden välillä. Perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus on turvattava. 

Monitoimijaisesti toteutettavan perhekeskustoiminnan kehittämistä tulee jatkaa systemaattisesti. Perhekeskuskumppanuus-järjestöjen kanssa on hyvä mahdollisuus lisätä perheiden ennaltaehkäisevää tukea, joka vähentää kalliimpien, korjaavien palveluiden tarvetta. Ikäihmisille tulisi taata monipuoliset palvelut sekä mahdollistaa turvallinen kotona asuminen mahdollisimman pitkään, myös omaishoitajien jaksamisesta huolehtien.

Tutustu muihin vaaliteemoihin:

Lasten ja nuorten Kouvola
Päätösten vaikutusten arviointi tietoperustaisesti
Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytyksen turvaaminen