Christa
Carpelan

EHDOLLA EDUSKUNTAAN 2023
(Kaakkois-Suomen vaalipiiri)

Kaupunginvaltuutettu ja kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Kouvolassa

Kymenlaakson liiton maakuntavaltuuston jäsen ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

Kymenlaakson aluevaltuutettu ja aluehallituksen jäsen

Olen 46-vuotias, neljän lapsen äiti (pojat 4v. ja 19v. & tytöt 15v. ja 18v.) ja vaimo Kouvolan Ravilehdosta. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja ylempi AMK (Master of Health Care, terveyden edistäminen) ja valtiotieteiden maisteri (VTM, sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma). Olen myös suorittanut yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon (YJET, osaamisen johtaminen ja kehittäminen). Työskentelen toiminnanjohtajana Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiri ry:ssä.

Miksi lähdin ehdolle aluevaaleihin? – vaaliteemat

Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa ja nuoruudessa

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin rakentumisessa ja hyvinvoinnin haasteiden voittamisessa hyvinvointialueella on merkittävä rooli. Lapsuus- ja nuoruusiän olosuhteet vaikuttavat koko elämän terveyteen ja hyvinvointiin.

Päätösten vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutuksia tulee arvioida jo päätöksentekovaiheessa. Ennakkovaikutusten arvioinnin avulla pystymme laajentamaan ja pidentämään tarkastelunäkökulmaa myös talouden osalta, sillä vaikka näennäisesti jokin toimenpide voi nostaa kustannuksia, pitkällä aikavälillä se usein alentaa joitakin muita menoja.

Joa

Palveluiden saavutettavuus tulee olla asiakaslähtöistä ja saumatonta

On tärkeää, että palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden. Tämä edellyttää nykyisten raja-aitojen madaltamista perus- ja erityistason palveluiden välillä.

Järjestöt ovat hyvinvointialueen tärkeitä kumppaneita

Kansalaisjärjestöt ovat tärkeitä kumppaneita sekä hyvinvointialueille että kunnille. Sote-järjestämislaki edellyttää, että sekä hyvinvointialueet että kunnat tukevat järjestöjen toimintaedellytyksiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Miksi lähdin ehdolle kuntavaaleihin? – vaaliteemat

Lasten ja nuorten Kouvola

Kestävän kunnan tulevaisuus rakentuu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnille. Mitä viisaammin huolehdimme lapsista ja nuorista nyt, sitä vähemmän maksamme myöhemmin korjaavista toimenpiteistä.

Päätösten vaikutusten arviointi tietoperusteisesti

Päätösten vaikutuksia tulee arvioida jo päätöksentekovaiheessa. Lapsivaikutusten arvioinnin avulla pystymme laajentamaan ja pidentämään tarkastelunäkökulmaa talouden osalta, sillä vaikka näennäisesti jokin toimenpide voi nostaa kustannuksia, pitkällä aikavälillä se usein alentaa joitakin muita menoja.

Joa

Palveluiden asiakaslähtöisyys

On meidän kouvolalaisten eduksi, että kunnan palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden Kymsoten sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Kouvolalaisten on saatava tarvitsemansa apu erilaisiin tilanteisiin oikea-aikaisesti.

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan turvaaminen

Vapaaehtoistoimintaa tehdään yli sadassa kouvolalaisessa järjestössä ja seurassa. Ihmisten keskinäinen tuki, avun antaminen ja saaminen perustuvat välittämiseen, jota ei voi siirtää viranomaisille tai yrityksille.

Blogi

Yhteystiedot

Christa Carpelan

KAupunginvaltuutettu
kouvola

[email protected]
+358 50 4063763